Depunerea petitiilor:

Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale se poate adresa societatii pentru recunoasterea dreptului si recuperarea pagubei.

Modalitatea de depunere a petitiilor:

- la sediul societatii, sediul central, punctul de lucru al NC Services Broker de Asigurare SRL;
- prin e-mail, catre adresa reclamatii@nc-services.ro;
- prin posta, la sediul nostru din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sector 6;
- prin fax, la numarul: +4021 316 09 56 ;
- prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca reclamantul depune o petitia la ASF in legatura cu activitatea societatii;
- prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, daca reclamantul depune o petitia la A.N.P.C. in legatura cu activitatea societatii;

Cererea de solutionare a petitiei va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

- numele si prenumele sau denumirea petentului;
- domiciliul sau sediul acestuia;
- obiectul petitiei si eventual suma contestata;
- precizarea motivelor pe care se intemeiaza petitia.

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

In situatia in care, un petitionar adreseaza mai multe petitii, in cadrul termenului legal de solutionare a primei petitii, sesizand aceeasi problema sau probleme aflate in stransa legatura intre ele, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns, in care se face referire la toate petitiile primite.

In situatia in care, sunt primite pe mai multe cai (catre societate, ASF, A.N.P.C. etc.), petitii ale aceluiasi petitionar care sesizeaza aceeasi problema sau probleme aflate in stransa legatura intre ele, persoana responsabila din cadrul Colectivului de analiza si solutionare a petitiilor va transmite cate un raspuns pentru fiecare solicitant (direct petentului si catre celelalte institutii prin intermediul carora acesta a transmis petitiile).

Indiferent de modalitatea in care este formulata o petitie sau in orice forma scrisa este prezentata aceasta, se va formula un raspuns in termenele prevazute in Norma 24/2014.

Asigurari generale

Asigurarea obligatorie a locuintei (PAD)

Asigurari facultative pentru imobile

Asigurari auto

Asigurari pentru afacerea ta

IMM

Raspunderi civile

TransportatoriLegături

Parteneri

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF)

BAAR - AIDA
This website was made with Mobirise